لیست جدید دانشگاههاي ترکیه مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات ایران

لیست جدید دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم ۲۰۲۲-۲۰۲۱

 گروه الف  عالی

 1.   Bilkent University 

 2.  Boğaziçi University 

 3.   Hacettepe University 

 4.   Koç University 

 5.   Middle East Technical University

 6.   Sabançi University

 گروه ب  خوب

 1.   Ankara University 

 2. Dokuz Eylül University

 3. Ege University

 4. Istanbul University

 5. Gazi University

 6. Erciyes University

 7. Marmara University

 8. Çukurova University

 9. Yildiz Technical University

 10. istanbul technical university

 11. karabük university

 12. Çankaya University

 گروه ج  متوسط

 1. Uludağ University

 2. KTO Karatay University

 3. Recep Tayyip Erdoğan university

 4. akdeniz university

 5. anadolu university

 6. atılım university

 7. bahçeşehir university

 8. eskişehir osmangazi university

 9. istanbul university

 10. istanbul aydın university

 11. izmir institute  technology university 

 12. izmir economics university 

 13. kadir has university

 14. kocaeli university

 15. ondokuz mayıs university

 16. Özyeğin university

 17. sakarya university

 18. selçuk university

 19. gaziantep university

 20. yeditepe university

 

جهت مشاوره اعزام دانشجو به ترکیه (ایران تومر) تماس بگیرید:
 
*  تبریز :     33379857 _ 33379856   (041)        * زمان تماس : 11 الی 18

 

دانشگاه هاي معتبر تركيه

حاضرین در سایت

ما 6 مهمان آنلاین داریم