كلاس هاي YDS

كلاسهاي آمادگي جهت آزمون YDS در آموزشگاههاي تبريز و تهران ويژه مقاطع ليسانس

به فوق ليسانس و همچنين فوق ليسانس به دکتری برگزار میگردد.

آزمون هاي YDS در خصوص زبان هاي انگليسي مي باشد.

در مقاطع ليسانس به فوق ليسانس بعضی از دانشگاههاي تركيه كارنامه آزمون

YDSبراي رشته هاي مختلف اخذ مي نمايد.

اما در مقاطع فوق ليسانس به دكتري برای تمامي دانشگاه هاي معتبر تركيه ،

كارنامه آزمون YDS جهت ادامه تحصيل در تركيه الزامیست.

 از این پس آزمون YDS جایگزین آزمونهای KPDS و ÜDS میشود.

 آزمون YDS ساليانه 2 بار در تركيه برگزار مي گردد.

 ثبت نام آزمون YDS از طریق مرکز ایران تومر انجام میشود.

كلاسهاي آمادگي جهت آزمون YDS  ويژه مقاطع ليسانس به فوق ليسانس

و همچنين فوق ليسانس به دكتري برگزار مي گردد.

 اين آزمون ، زبان انگليسي میباشد که در فصول بهار و پاييز انجام مي­پذيرند.

مدرک زبان انگليسي براي مقطع دکتري و تخصص اجباري است.

آزمون YDSشامل 80 سوال انگليسي است . آزمون مبتني بر

گرامر زبان انگليسي و لغات عمومي و خواندن در سطح عمومی است

و آزمون به صورت تستي 5 گزينه­ اي هستند که اين آزمون نسبت به

TOEFLوIELTS ساده تر مي­باشند. عزيزاني که جهت ارشد اقدام خواهند کرد

شرايط بگونه ديگري است. برخي دانشگاهها در بدو شروع براي پذيرش

مدرک YDS ميخواهند و بعضی دیگر نمیخواهند.

______________________________________________________


 قابل توجه متقاضیان تحصیل و اعزام دانشجو به دانشگاههای ترکیه

 (مقاطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و

  کارشناسی ارشد به دکتری) در کشور ترکیه

 مهم :

کلاسهای آمادگی آزمون زبانهای خارجی ( YDS )

 برگزار میگردد. ( Yabanci Dil Sınavı )

 شروع کلاسهای YDS

     ________________________________

 

 

دانشگاه هاي معتبر تركيه

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان آنلاین داریم