لیست جدید دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

* لیست دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران برای سالتحصیلی  21_2020

1- دانشگاه استانبول Istanbul ( دانشکده چاپا وجراح پاشا )

2- دانشگاه حاجت تپه Hacettepe

3- دانشگاه آنکارا Ankara

4- دانشگاه کاتیپ چلبی Katip Çelebi ( شهر ازمیر)  فقط رشته دندانپزشکی

5- دانشگاه اگه (اژه) Ege (دانشگاه اژه درازمیر)

6- دانشگاه آتاتورک Atatürk (دارای تفاهم نامه همکاری وانتقال دانشجو با دانشگاه ارومیه)

7- دانشگاه سلیمان دمیرل Süleyman Demirel ( شهر اسپارتا در نزدیکی آنتالیا) فقط رشته دندانپزشکی

8- دانشگاه قازی Gazi ( درآنکارا) فقط رشته دندانپزشکی

9- دانشگاه کوچ Koç (دانشگاه خصوصی دراستانبول که رشته پزشکی دارد)

                                * موسسه یوس دیتا (تبریزیوس سابق)  و موسسه بین المللی ایران تومر

 

_________________________________________________

* لیست دانشگاههای روسیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران در سال 21_2020

1- دانشگاه لومونوسوف

2- دانشگاه سچینوا (فقط رشته داروسازی)

3- دانشگاه پاولوف (در سنت پطرزبورگ)

4- دانشگاه سماچکو

5- دانشگاه نووسیبرسک

6- دانشگاه فیدروف (این دانشگاه برای سال جدید حذف شده است)

 

دانشگاه هاي معتبر تركيه

حاضرین در سایت

ما 79 مهمان آنلاین داریم