لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

* لیست جدید دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران

                                     در سال 19_2018

1- دانشگاه جراح پاشا ( استانبول )

2- دانشگاه حاجت تپه ( آنکارا )

3- دانشگاه اژه در ازمیر (ege)

4- دانشگاه آنکارا

5- دانشگاه خصوصی کوچ (koç در استانبول)

6- دانشگاه آتاتورک (با همکاری دانشگاه ارومیه)

                                                                    * دپارتمان ایران تومر و تبریز یوس

_______________________________________________

* لیست جدید دانشگاههای روسیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران

                                      در سال 19_2018

1- دانشگاه لومونوسوف

2- دانشگاه نووسیبرسک

3- دانشگاه پاولوف در سنت پطرزبورگ

4- دانشگاه سچینوا

5- دانشگاه سماچکو

6- دانشگاه فیدروف

                                                             * دپارتمان ایران روس و ایران اوکراین

دانشگاه هاي معتبر تركيه

حاضرین در سایت

ما 15 مهمان آنلاین داریم