مشاوره ادامه تحصيل در دانشگاههای ترکیه ، قبرس و اوکراین

متقاضي ادامه تحصيل در تركيه ابتدا جهت آشنايي و رفع سوالات و موارد دانشگاهی

میبایستی مشاوره انجام داده و در زمينه پذیرش تحصيلی در دانشگاههای ترکیه ،

 اوکراین و قبرس اطلاعات جامع را کسب نماید، تا در آينده در خصوص نحوه برگزاری

کلاسها و برآورد هزینه های تحصبل و زندگی در ترکیه و نیز مداركي كه  بايد تهيه نماید ،

دچار مشكل نشود.

و در حالت كلي تصمیم گیریِ صحیح و منطقی را در جهت پیشبرد اهداف

تحصیلی خود و همچنین مدیریت هزینه ها در ترکیه و اوکراین انجام دهد.

* مشاوره به دو صورت انجام ميگيرد :

الف _ حضوري: در صورتیکه متقاضیِ مشاورهء تحصیل در ترکیه، اوکراین و...

در محلي كه موسسه واقع است بتواند به صورت حضوري در جلسهء

مشاوره شركت نمايد، طیِ تماس با موسسه جهت مشاوره تعیین وقت مینمايد.

ب_  تلفني : در صورتیکه متقاضی نتواند به صورت حضوري در جلسهء

مشاوره شركت نمايد، ميتواند از طريق تلفن با تعیین وقت قبلی، اخذ زمانِ

مشاوره نماید.

* مشاوره ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر ترکیه ، اوکراین و قبرس
 
 جهت مقاطع  فوق لیسانس و دکتری
 
* مشاوره شرایط تحصيل در ترکیه ، اوکراین جهت رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي
 
  و داروسازی و سایر رشته ها در مقطع لیسانس
 
* مشاوره هزینه تحصیل در ترکیه ، اوکراین و قبرس
 
* مشاوره شرایط تحصیل در دانشگاههای ترکیه و اوکراین و یا قبرس
 
و هزینه زندگی در ترکیه و اوکراین و ..
 
* مشاوره ویژه خرید مسکن در ترکیه و اوکراین
 
* مشاوره در خصوص اجاره مسکن و هزینه خوابگاه دانشجویی در ترکیه ،
 
  اوکراین و قبرس
 
* مشاوره برآورد هزینه ماهانه زندگی برای دانشجویانی که در یکی از دانشگاههای
 
  معتبر ترکیه و اوکراین تحصیل میکنند.
 
* برآورد هزینه ترمیک رشته های موجود در دانشگاههای ترکیه و اوکراین
 
* محاسبه هزینه تحصیل در دانشگاههای دولتی و نیمه خصوصی ترکیه

* مشاوره در زمینه تخصص پزشکی و تخصص دندانپزشکی و دامپزشکی

 ( با تعیین وقت قبلی)

جهت هماهنگی زمان مشاوره با شماره هاي زير  تماس بگيريد:

66552085  -  66552086   021  (تهران)  * زمان تماس : 13.30 الی 18.30

35572799  -  35570936   041  (تبریز)   * زمان تماس : 11 الی 18

                  33314342    041 

دانشگاه هاي معتبر تركيه

حاضرین در سایت

ما 6 مهمان آنلاین داریم