معرفي دانشگاه دوكوز ايلول و دانشکده های آن در ( ازمیر )

معرفي دانشگاه دوكوز ايلول و دانشکده های آن در ( ازمیر )

دانشگاه دوكوز ايلول به تركي استانبولی (Dokuz Eylül Üniversitesi) يكي از دانشگاه هاي برجسته تركيه به شمار مي رود. اين دانشگاه در شهر ازمير قرار دارد. دانشگاه دوكوز ايلول در سال 1982 با 10 مدرسه فعاليت خود را شروع كرد و اولين دانشگاهي است كه آموزش مسئله محور را پياده سازي كرده است. بسياري از قسمت هاي اين دانشگاه در امر آموزش، تحقيق و تمرين داراي استاندارد مديريت كيفيت ISO 9001و ISO 2000هستند.نام دانشگاه كه برابر 9 سپتامبر است بيانگر تاريخ پايان اشغال يونانيان در اين شهر است. اين دانشگاه داراي 12 دانشكده است. اين دانشگاه داراي 14 كتابخانه خارج از دانشگاه بوده كه استفاده از آن براي كليه محققان آزاد است اين دانشگاه بيش از 45000 دانشجو و بالغ بر 3000 كادر علمي، آموزشي دارد.

دانشكده ها‌

 • دانشكده امور آموزشي
 • دانشكده ادبيات
 • دانشكده علوم
 • دانشكده هنرهاي زيبا
 • دانشكده دريانوردي
 • دانشكده مهندسي
 • دانشكده حقوق
 • دانشكده اقتصاد و مديريت بازرگاني
 • دانشكده معارف
 • دانشكده تحارت
 • دانشكده كشاورزي
 • دانشكده پزشكي و بيمارستان دانشگاه

 

دانشگاه هاي معتبر تركيه

حاضرین در سایت

ما 7 مهمان آنلاین داریم