TUS, DUS, STS

مرحله معادل سازي STS

اين مرحله جهت معادل سازي مدارك پزشكان و دندانپزشكان عمومي در

سازمان آموزش عالي (YÖK) برگزار مي گردد. معمولا اين مرحله

در اواخر فروردين ماه هر سال در قالب آزموني براي پزشكان و دندانپزشكان

اجرا مي شود. اصولا اين آزمون شامل 2 مرحله مي باشد

( آزمون پايه و آزمون تخصص و كلينيك)

نكته مهم اينكه راهيابي به آزمون DUS و يا TUS با شرط موفقيت و قبولي در STS

مي باشد.

_____________________________________________________________________

آزمون تخصص پزشکی TUS

این آزمون هر ساله در دو نوبت در ماههای آوریل و سپتامبر در شهر آنکارا برگزار میشود و از آزمون علمی تشکیل شده است. تاریخ آزمون از سوی شورای آموزش عالی کشور ترکیه از طریق دفترچه راهنمای آزمون Tus مشخص میشود .

هدف از آزمون علمی انتخاب دانشجویان واجد شرایط جهت ورود به دوره دستیاری در تخصص های مختلف پزشکی میباشد وبصورت تستی برگزار می شود. این آزمون حاوی 3 گروه سوال می باشد.  

1. تستهای ءلوم پایه پزشكی نوع اول TTBT. 1

2. تستهای ءلوم پایه پزشكی نوع دوم TTBT. 2

3. تستهای كلینیك KTBT

دانشجویان فارغ التحصیل از دانشكده پزشكی به سوالات TTBT .1 KTBT جواب خواهند داد و دانشجویان فارغ اتحصیل از دیگر دانشكده ها سوالات TTBT .1 TTBT.2 را جواب خواهند دا د .

TTBT .1

بیوشیمی 20%

میكروبیولوژی 20%

پاتولوژی 20%

فارماكولوژی 20%

آناتومی 10%

فیزیولوژی 6%

جنین شناسی و بافت شناسی 4%

TTBT.2

بیوشیمی 45%

میكروبیولوژی 45%

فیزیولوژی 5%

جنین شناسی وبافت شناسی 5%

KTBT

داخلی 30%

كودكان 30%

جراحی 25%

زنان و مامایی 15%

_____________________________________________________________________

آزمون تخصص دندانپزشكي DUS

 اين آزمون در ماه هاي مي(Mayıs) و ماه سپتامبر(Eylül)در تركيه جهت تخصص

  رشته دندانپزشكي و تحصیل در دانشگاه هاي تركيه برگزار میگردد.

در سالهاي گذشته كليه دندانپزشكان جهت ادامه تحصيل در دانشگاه هاي تركيه در

مقطع تخصص از طريق آزمون ALES اقدام میكردند. اما از سال 2012 آزمون DUS

جايگزين شد.

 

 

 

دانشگاه هاي معتبر تركيه

حاضرین در سایت

ما 2 مهمان آنلاین داریم