آزمون yos یوس دانشگاههای ترکیه

آزمون يوس YÖS جهت ورود به دانشگاههاي تركيه براي دانشجويان تبعه خارجي از

مقطع ديپلم برگزار مي گردد.اين آزمون از سال 2010 به بعد توسط هر دانشگاه معتبر

ترکیه به صورت مجزا ساليانه يك بار در ترکیه برگزار مي گردد.

دانشگاههای ترکیه برای پذیرش دانشجو از مقطع دیپلم متوسطه ،طی برگزاریِ

آزمون یوس اقدام مینمایند. آزمون یوس مشتمل بر سوالات ریاضی و تست هوش

میباشد که هریک از دانشگاهها سالانه یکبار بصورت جداگانه برگزار میکنند. امتیاز  

و نمره کسب شده از آزمون YÖS توسط متقاضی ، نقش مهمی در انتخاب رشته و

پذیرش دانشگاه دارد و شرکت منظم در کلاسهای یوس و یادگیری راهکارهای

پاسخگویی به سوالات تستی طبق سرفصل های آزمون، کمک موثری در موفقیت

و کسب امتیاز بالای داوطلب دارد.

                                        2022 YÖS

                          

* آزمون یوس و آزمون تومر جهت پذیرش و ادامه تحصیل در ترکیه  در رشته های پزشکی،

دندانپزشکی، داروسازی و مهندسی و علوم انسانی در دانشگاههای معتبر ترکیه

 برگزار میگردد.

_____________________________________________________

جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص اعزام دانشجو به ترکیه ایران تومر تماس بگیرید:

*  تبریز :     33379857 _ 33379856   (041)        * زمان تماس : 11 الی 18

         _____________________________________ _______________________________ 

کنکور یوس YÖS دانشگاههای معتبر ترکیه _ یوس 2020-2021

 کانال تلگرامی جهت مشاهده زمان جدید آزمونهای یوس
   t.me/yos_tomer

و آدرس اینستاگرام موسسه یوس دیتا (تبریزیوس سابق)     yosdata@

 

زمانهای جدید (بعلت شیوع ویروس کرونا)  و تغییریافته آزمون یوس (YÖS) دانشگاههای دولتی ترکیه
 
برای سالتحصیلی 2020-2021
 
    بروز خواهد شد...
 
 
1_  زمانآزمون دانشگاه  19MAYIS ( سامسون )  :  10  خرداد  99
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  فروردین 99
 
  2_ زمان آزمون دانشگاه  KARANEDİZ ( ترابزون ) :  14 اردیبهشت 99
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  فروردین 99
 
  3_ زمان آزمون دانشگاه  ÇUKUROVA ( آدانا ) : 11  خرداد  99
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  فروردین  99
 
  4_ زمان آزمون دانشگاه  ÇANAKKALE ( چاناکاله ) : 
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : 
 
  5_ زمان آزمون دانشگاه Süleyman Demirel ( اِسپارتا ) : 24 خرداد 99
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  اردیبهشت 99
 
  6_  زمانآزمون دانشگاه  ANKARA ( آنکارا )  :  17 خرداد 99
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا   اردیبهشت  99
 
 7_  زمان آزمون دانشگاه  İSTANBUL ( استانبول )  :  18 خرداد  99
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  اردیبهشت 99
 
  8_  زمانآزمون دانشگاه  Dokuz Eylül ( ازمیر )  :  21  اردیبهشت  99
 
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :   تا فروردین 99
 
 9_  زمانآزمون دانشگاه  EGE ( ازمیر ) :  20 اردیبهشت 99
 
      آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :   تا  فروردین 99
 
10_  زمانآزمون دانشگاه  Marmara ( استانبول )  :  21  تیرماه  99
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  اردیبهشت 99
 
11_ زمانآزمون دانشگاه  Yıldız Teknik ( استانبول )  : 17 خرداد 99
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  اردیبهشت 99
 
12_ زمانآزمون دانشگاه  Mersin ( مرسین )  : .....
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : .......
 
13_ زمان آزمون اتحادیه دانشگاههای غرب دریای سیاه: .............
 
دانشگاههای مربوطه عبارتند از:
 
Bilecik_ Karabük_Kastamonu_Kocaeli_Sakarya_Bartın
 
      آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  ....................
 
 14_زمان آزمون دانشگاه  Selcuk ( کُنیا )  :  ............... 99
 
      آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :       
 
15_زمان آزمون دانشگاه  Osman gazi (اسکی شهیر): 
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  
 
16_زمان آزمون دانشگاه  Akdeniz ( آنتالیا ) :  17 خرداد  99  
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  اردیبهشت  99
 
17_زمان آزمون دانشگاه  Atatürk (ارزروم )  :  18 خرداد  99
 
      آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  اردیبهشت 99
 
18_زمان آزمون دانشگاه  Balıkesir ( بالیکسیر )  :  17 خرداد  99
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  اردیبهشت  99
 
19_ زمان آزمون دانشگاه  Uludağ ( بورسا )  :  ...................      
 
     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  ..................
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 
 
 

   آزمون دانشگاههای ترکیه جهت تحصیل در رشته های لیسانس و پزشکی

                 زمانبندی مهلت ثبت نام آزمون دانشگاههای ترکیه 

                        مربوط به سالهای قبل               

                                                  YÖS 

 توجه : جهت مشاهده زمان جدید ثبت نام آزمون یوس yos دانشگاههای ترکیه 

                    به سایت های  www.tabrizyos.com   مراجعه کنید..

 

                _____________________________________

1_  زمانآزمون دانشگاه  19MAYIS ( سامسون )  :  27 اردیبهشت 

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  30  فروردین 

                        _______________________________

  2_ زمان آزمون دانشگاه  KARANEDİZ ( ترابزون ) :  12 اردیبهشت

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  11 فروردین  

                       ___________________________

  3_ زمان آزمون دانشگاه  ÇUKUROVA ( آدانا ) : 13  اردیبهشت 

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  18  فروردین   

                       ___________________________

  4_ زمان آزمون دانشگاه  ÇANAKKALE ( چاناکاله ) :  20 اردیبهشت

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  20  فروردین  

                      _______________________________

  5_ زمان آزمون دانشگاه Süleyman Demirel ( اِسپارتا ) :  2 خرداد

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  12 اردیبهشت
 

                     ___________________________

  6_  زمانآزمون دانشگاه  ANKARA ( آنکارا )  :  10 خرداد 

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا   28  فروردین

                     ___________________________

 7_  زمانآزمون دانشگاه  İSTANBUL ( استانبول )  : 26 اردیبهشت  

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  ..............

                    _____________________________

  8_  زمان آزمون دانشگاه  Dokuz Eylül ( ازمیر )  :  ............

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :   ..............

                   ____________________________

9_  زمان آزمون دانشگاه  EGE ( ازمیر ) :  27 اردیبهشت

      آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :    تا  18 فروردین

                  ____________________________

10_  زمان آزمون دانشگاه  Marmara ( استانبول )  :  19 اردیبهشت

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  11 فروردین

                  ____________________________

11_ زمان آزمون دانشگاه  Yıldız Teknik ( استانبول )  : .............

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : ..................

                 ____________________________

12_ زمان آزمون دانشگاه  Mersin ( مرسین )  :  10 خرداد 

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نامتا  15 اردیبهشت 

                 ____________________________

13_ زمان آزمون اتحادیه دانشگاههای غرب دریای سیاه: .............

دانشگاههای مربوطه عبارتند از:

Bilecik_ Karabük_Kastamonu_Kocaeli_Sakarya_Bartın

      آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  ....................

              ___________________________________

 14_زمان آزمون دانشگاه  Selçuk ( کُنیا )  :  .................

      آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  .................            

                _________________________________

15_زمان آزمون دانشگاه  Osman gazi (اسکی شهیر):27  اردیبهشت   

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نامتا  1 اردیبهشت 

                _________________________________

16_زمان آزمون دانشگاه  Akdeniz ( آنتالیا ) :  12 اردیبهشت     

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا 19 اردیبهشت   

               _____________________________

17_زمان آزمون دانشگاه  Atatürk (ارزروم )  :  ...................  

      آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  .................... 

               _____________________________

18_زمان آزمون دانشگاه  Balıkesir ( بالیکسیر )  :  ..................  

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  ..................

             ______________________________

19_ زمان آزمون دانشگاه  Uludağ ( بورسا )  :  ...................      

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  ..................

 

   _________

 

برای‌ ورود به‌ دانشگاهها و مراكز اموزش‌ عالی‌ كشور تركیه‌ دارا بودن‌

مدرك‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و گذراندن‌ ازمون‌ yös (یوس) الزامی‌ است‌.

ازمون‌ یوس برای‌ متقاضیان‌ خارجی‌ كه‌ به‌ زبانهای‌ تركی‌ استانبولی و انگلیسی‌ 

برگزار می‌ شود. دروس‌ امتحانی‌ شامل‌ ریاضی‌ و هوش‌ می‌ باشد که توسط

هر دانشگاه انجام میشود. پذیرش‌ دانشجویان‌ در دانشگاهها بر اساس‌

رتبه‌ كسب‌ نموده‌ در ازمون‌ یوس می‌ باشد. هر سال یكبار امتحان یوس

برای دانشجویان خارجی برگزار می شود.

گسنرش آموزش عالی در تركیه ، برای بقا در جهان مدرن امروزی ،

از لحاظ كمی و كیفی مهمترین و ابتدایی ترین هدف می باشد كه طرحهای

آموزشی و برنامه های اجراشده در زمینه آزمون yos همگی گویای این امر

می باشند.

امور مربوط به انتخاب و جایگزینی دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی ترکیه

توسط سازمان ÖSYM در ترکیه پیگیری می شود و متقاضیان خارجی 

می بایست در آزمون YÖS که توسط هر دانشگاه، هر ساله برگزار می گردد

شرکت و پس از احراز رتبه قبولی توانایی ثبت نام و ادامه تحصیل در مؤسسات

آموزش عالی و دانشگاههای معتبر ترکیه را خواهند داشت.

آزمون YÖS شامل سنجش استعدادهای آموزشی پایه ( هوش و استعداد تحصیلی)

و ریاضی در حد دوره دبیرستان که معمولا به دو زبان انگلیسی و ترکی استانبولی

توسط هر دانشگاه طراحی می گردد و مبنای اصلی پذیرش دانشجو می باشد.

معمولا آزمون یوس 5 جوابی بوده و هر پاسخ غلط 1/4 امتیاز منفی خواهد داشت.

 

 

 

دانشگاه هاي معتبر تركيه

حاضرین در سایت

ما 75 مهمان آنلاین داریم